Tota comunicació amb Begudes de casa nostra per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat de Begudes de casa nostra, l’adreça de la qual és begudesdecasanostra@gmail.com

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit a qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Begudes de casa nostra
C/ Mestral, 10 Altafulla, Tarragona
C.P. 43893
begudesdecasanostra@gmail.com