MODALITATS DE COMANDA I PREU
Els clients tenen la possibilitat de realitzar totes les seves comandes des de la pàgina d’Internet: www.begudesdecasanostre.cat

Cada client es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de Begudes de casa nostra

En pressionar el botó “Pagar” durant el procés de compra, el membre declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents Condicions Generals de Venda.

Les dades registrades per Begudes de casa nostra, constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Begudes de casa nostra i els membres de la seva Comunitat Privada. Begudes de casa nostra confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic.

La informació contractual es presenta en llengua catalana i serà confirmada com a més tard al moment del lliurament.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos i també inclouen les despeses de transport.

Begudes de casa nostra, es reserva el dret a modificar els seus preus a qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor al moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), excepte error tipogràfic manifest.

Els productes romanen en propietat del proveïdor fins al moment en el qual s’hagi produït el pagament complet del preu.

Begudes de casa nostra es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb el qual tingui un litigi.

DISPONIBILITAT
Begudes de casa nostra, farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes.

En cas de indisponibilidad del producte després d’haver-se realitzat la comanda el client serà informat per correu electrònic d’anul·lació d’aquest.

Arran d’aquesta demanda, la rapidesa de la devolució en el compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària. Aquests terminis de nou es precisen en la clàusula “Lliura”.

PAGAMENT


Reemborsament:

El pagament es realitza al moment de l’entrega del paquet a domicili
No tindrà cost addicional.

Transferència bancària:
Aquesta modalitat de pagament no tindrà cap cost per al client
L’import de les devolucions es carreguen en el compte que indiqui el client
Per realitzar el pagament d’una factura ha de constar:
Nombre de factura.
Nom de la persona que ho ingressa.
Ha d’anar dirigit a Begudes de casa nostra, en el numero de compte proporcionat per l’empresa.
Enviar el comprovant d’ingrés al correu: begudesdecasanostra@gmail.cat enviant en l’assumpte comprovant d’ingrés.
Paypal:
En aquesta modalitat el pagament es carrega segons hagi contractat el client amb paypal de la mateixa manera les devolucions on l’empresa hagi d’abonar algun import es realitzessin per la mateixa via.
Aquesta modalitat no té cap cost per al client.
SEGURETAT

Les dades bancàries introduïdes són encriptats i transmesos de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socker Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaces actualment disponibles, gràcies al com, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Begudes de casa nostra no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

LLIURAMENT:
El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d’on sortiran els productes la destinació final dels quals serà l’adreça que el comprador estableixi. Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un correu electrònic.

Les despeses de transport seran a compte del venedor

La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible en begudesdecasanostre.cat, una vegada que es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant el vincle: “Les meves Comandes”, a partir de l’emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l’IVA.

begudesdecasanostre.cat demanarà als seus clients que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte. El termini de lliurament oscil·la entre 48 i 72 hores de dies hàbils.

begudesdecasanostre.cat informarà al client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

Cada lliurament es considera efectuada a partir de la posada a la disposició del producte al client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda al moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifests de deterioració.

Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a begudesdecasanostre.cat per correu electrònic a l’adreça que es trobarà, a la pàgina de begudesdecasanostre.cat

GARANTIA
Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D’acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent enfront de l’ell de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA
begudesdecasanostre.cat es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis deuran ser acceptats per l’Usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina begudesdecasanostre.cat

Els membres de la “Comunitat Privada de begudesdecasanostre.cat” que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en la qual la nova versió entrarà en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis begudesdecasanostre.cat. En el supòsit d’algun dels termes de les condicions generals fos il·legal o inoponible, serà nul·la de ple dret i aplicant-se l’acordat per la parts i en defecte d’això l’exposat en el Codi Civil Español.

 

————————————————————